Hiển thị một kết quả duy nhất

 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Chất Liệu Vải, bông
  Kích cỡ L
  Hướng dẫn chọn size phù hợp cho bé

  Size NB1: Dưới 1 tháng

  Size NB2: Trên 1 tháng

  Size S     : 4 – 6 kg

  Size M    : 6 – 10 kg

  Size L    : 9 – 13 kg

  Size XL : 12 – 17 kg

  Size XXL:  > 17 kg.

 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Size M

  Hướng dẫn chọn size phù hợp cho bé:

  Size NB1: Dưới 1 tháng
  Size NB2: Trên 1 tháng
  Size S     : 4 – 6 Kg
  Size M    : 6 – 10 Kg
  Size L    : 9 – 13 Kg
  Size XL : 12 – 17 Kg
  Size XXL:  > 17 Kg
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Chất Liệu Vải, bông
  Kích cỡ M
  Hướng dẫn chọn size phù hợp cho bé

  Size NB1: Dưới 1 tháng

  Size NB2: Trên 1 tháng

  Size S     : 4 – 6 kg

  Size M    : 6 – 10 kg

  Size L    : 9 – 13 kg

  Size XL : 12 – 17 kg

  Size XXL:  > 17 kg

 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Màu sắc Trắng
  Kích cỡ S34
  Hướng dẫn chọn size phù hợp cho bé
  Size NB1: Dưới 1 tháng
  Size NB2: Trên 1 tháng
  Size S     : 4 – 6 Kg
  Size M    : 6 – 10 Kg
  Size L    : 9 – 13 Kg
  Size XL : 12 – 17 Kg
  Size XXL:  > 17 Kg
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Chất Liệu Vải, bông
  Độ Tuổi 6 tháng đến 12 tháng
  Kích cỡ XL

  Hướng dẫn chọn size phù hợp cho bé

  Size NB1: Dưới 1 tháng

  Size NB2: Trên 1 tháng

  Size S     : 4 – 6 kg

  Size M    : 6 – 10 kg

  Size L    : 9 – 13 kg

  Size XL : 12 – 17 kg

  Size XXL:  > 17 kg.

 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Chất Liệu Vải, bông
  Độ Tuổi Sơ sinh
  Kích cỡ NB1
  Hướng dẫn chọn size phù hợp cho bé

  Size NB1: Dưới 1 tháng

  Size NB2: Trên 1 tháng

  Size S     : 4 – 6 kg

  Size M    : 6 – 10 kg

  Size L    : 9 – 13 kg

  Size XL : 12 – 17 kg

  Size XXL:  > 17 kg.

 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Chất Liệu Vải, bông
  Độ Tuổi Trên 1 tháng
  Kích cỡ NB2
  Hướng dẫn chọn size phù hợp cho bé

  Size NB1: Dưới 1 tháng

  Size NB2: Trên 1 tháng

  Size S: 4 – 6 kg

  Size M: 6 – 10 kg

  Size L: 9 – 13 kg

  Size XL: 12 – 17 kg

  Size XXL:  > 17 kg