Hiển thị 1–12 trong 17 kết quả

 • Sale
  ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Kích cỡ NB, S, M, L, XL
  Hướng dẫn mẹ chọn size tã dán Huggies Gold cao cấp cho bé
  – Size NB: < 5kg
  – Size S: 4 – 8kg
  – Size M: 5 – 10kg
  – Size L: 8 – 13kg
  – Size XL: 11 – 16kg.
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Kích cỡ M
  Hướng dẫn mẹ chọn size tã dán Huggies cho bé
  – Size NB1: < 5kg
  – Size NB2: 4 – 7kg
  – Size S: < 7kg
  – Size M: 5 – 10kg
  – Size L: 8 – 13kg
  – Size XL: 11 – 16kg
  – Size XXL: > 14kg
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Chất Liệu Bông
  Kích cỡ S

  Hướng dẫn mẹ chọn size tã Huggies cho bé

  – Size NB1: < 5kg
  – Size NB2: 4 – 7kg
  – Size S: < 7kg
  – Size M: 5 – 10kg
  – Size L: 8 – 13kg
  – Size XL: 11 – 16kg
  – Size XXL: > 14kg.
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Kích cỡ L, XL

  Hướng dẫn mẹ chọn size tã Huggies cho bé

  – Size NB1: < 5kg
  – Size NB2: 4 – 7kg
  – Size S: < 7kg
  – Size M: 5 – 10kg
  – Size L: 8 – 13kg
  – Size XL: 11 – 16kg
  – Size XXL: > 14kg.
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Kích cỡ XL, XXL

  Hướng dẫn mẹ chọn size tã Huggies cho bé

  – Size NB1: < 5kg
  – Size NB2: 4 – 7kg
  – Size S: < 7kg
  – Size M: 5 – 10kg
  – Size L: 8 – 13kg
  – Size XL: 11 – 16kg
  – Size XXL: > 14kg
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Kích cỡ NB

  Hướng dẫn mẹ chọn size tã dán Huggies cho bé

  – Size NB: < 5kg
  – Size NB2: 4 – 7kg
  – Size S: < 7kg
  – Size M: 5 – 10kg
  – Size L: 8 – 13kg
  – Size XL: 11 – 16kg
  – Size XXL: > 14kg.
 • Sale
  ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Kích cỡ M, L, XL, XXL
  Hướng dẫn mẹ chọn size tã quần Huggies Gold cao cấp cho bé
  – Size M: 6 – 11kg
  – Size L: 9 – 14kg
  – Size XL: 12 – 17kg
  – Size XXL: 15 – 25 kg
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Chất Liệu Vải, bông
  Kích cỡ M
  Hướng dẫn chọn size tã quần Huggies Gold phù hợp
  – Size S: 4 – 8kg
  – Size M: 6 – 12kg
  – Size L: 9 – 14kg
  – Size XL: 12 – 17kg
  – Size XXL: 15 – 25kg.
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Kích cỡ S, M
  Hướng dẫn chọn size tã quần Huggies Gold phù hợp
  – Size S: 4 – 8kg
  – Size M: 6 – 12kg
  – Size L: 9 – 14kg
  – Size XL: 12 – 17kg
  – Size XXL: 15 – 25kg
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Xuất xứ Việt Nam
  Kích cỡ XXL
  Hướng dẫn chọn size tã quần Huggies Gold phù hợp
  – Size S: 4 – 8kg
  – Size M: 6 – 12kg
  – Size L: 9 – 14kg
  – Size XL: 12 – 17kg
  – Size XXL: 15 – 25kg
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Kích cỡ M

  Hướng dẫn chọn size phù hợp với bé

  Size S: 5 – 7kg
  Size M: 6 – 11kg
  Size L: 9 – 14kg
  Size XL: 12 – 17kg
  Size XXL: 15 – 25kg.
 • ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
  Kích cỡ M, L, XL

  Hướng dẫn mẹ chọn size tã quần Huggies phù hợp cho bé

  – Size S: 5 – 7kg
  – Size M: 6 – 11kg
  – Size L: 9 – 14kg
  – Size XL: 12 – 17kg
  – Size XXL: 15 – 25kg.